Køb og salg af fast ejendom

Husk advokaten i din bolighandel - det kan være dyrt at lade være

Hos NEPTUN Advokatfirma har vi mange års erfaring med rådgivning af købere i bolighandler. Vi gennemgår handlens dokumenter og holder møde med dig, hvor vi sikrer os, at alle “skjulte” forhold i sagen kommer frem i lyset.

På denne måde sikres det, at din bolighandel ikke gennemføres med bind for øjnene.

Advokatforbeholdet i købsaftalen er din sikkerhed for, at du ved, hvad du køber.

Er du sælger i bolighandlen, kan det i flere tilfælde også være en fordel at involvere advokaten inden købsaftalen underskrives. Dette afhænger af ejendomstypen, og særligt hvis der er specifikke vilkår eller forbehold knyttet op på den enkelte bolighandel.

Såfremt der er behov herfor, bistår vi også med berigtigelsen ved både køber- og sælgerrådgivning.

Ønskes bolighandlen gennemført uden brug af ejendomsmægler (oftest i tilfælde hvor køber og sælger selv har fundet hinanden samt ved familiehandler), da bistår vi med den nødvendige rådgivning omkring bolighandlens forhold, herunder indhentelse af dokumenter, sikring af sælgers ansvarsfrihed m.v.

Vi udarbejder naturligvis købsaftalen og forestår den endelige berigtigelse.