Dødsborådgivning

Vi bistår med rådgivning i den svære tid

Når døden indtræffer for en af vore nærmeste, er det naturligvis sorgen der fylder mest, men oftest opstår der også spørgsmål om:

  • Hvordan skal skiftet håndteres?
  • Hvem har kontakt til skifteretten?
  • Hvordan får vi udfyldt papirerne?
  • Må der ske salg af aktiver?
  • Hvem skal arve og hvor meget?
  • Hvad med eventuelt testamente?
  • Hæfter man for eventuel gæld?


Spørgsmålene kan være mange og hos NEPTUN Advokatfirma, står vi klar til at hjælpe i den svære tid.

Vi bistår med den fulde behandling af dødsboet, men kan også involveres som løbende rådgiver, såfremt skiftet ønskes håndteret af arvingerne selv.