Mangler ved fast ejendom

Brug advokaten til at styre processen

Efter køb af bolig viser der sig for nogle købere at være mangler ved ejendommen, som ikke har været oplyst ved bolighandlens indgåelse.

Sådanne sager kan være komplekse, da der er flere parter som kravene kan rettes imod. Dette være sig enten ejerskifteforsikringsselskabet, den byggesagkyndige eller sælger.

I første omgang vil der skulle rettes henvendelse til forsikringsselskabet, men det kan være nødvendigt, at der samtidig sker en orientering til sælger.

Kontakt os meget gerne tidligt i processen for en drøftelse af sagen, således vi sikrer os, at denne startes korrekt op i det tilfælde, at der senere skal føres en retssag om de pågældende mangler.