Foreningsret

Husk at bestyrelsesansvaret også gælder i frivillige foreninger

Foreningsret er et særligt område, da det ofte er præget af frivillighed i de tilknyttede ledelsesorganer og styregrupper.

NEPTUN Advokatfirma har mange års erfaring med rådgivning indenfor dette område, herunder særligt ejerforeninger.

Mange foreninger er ikke opmærksomme på, at man som bestyrelsesmedlem er underlagt et skærpet ansvar i relation til de  beslutninger, der træffes og at sådanne beslutninger SKAL have et mandat og dette enten via vedtægterne eller på generalforsamlingen.

Træffes beslutninger uden tilstrækkeligt mandat, da kan det betyde et personligt erstatningsansvar for det enkelte bestyrelsesmedlem.

Vi bistår ud over den løbende rådgivning også med afvikling af generalforsamlinger i foreningen. Dette både som forudgående rådgiver, men særligt også som dirigent, således en korrekt afvikling sikres.

Har din forening behov for et tjek af procedurer eller ønsker I blot en drøftelse af, hvad NEPTUN Advokatfirma kan gøre for jeres forening, så kontakt os endelig for nærmere aftale.