Rådgivning erhverv

Gør det, du er god til

Udover de særskilt fremhævede arbejdsområder yder vi hos NEPTUN Advokatfirma også juridisk rådgivning til erhvervsdrivende om diverse øvrige forhold.

Dette eksempelvis forhold om generationsskifte, lejeret,  entrepriseret, inkasso, kontraktret m.v.

Skulle der vise sig en sag, som falder uden for vores fagområde eller ekspertise, da drøftes dette naturligvis med dig, så vi sammen kan finde den videre løsning i sagen.

NEPTUN Advokatfirmas overordnede fokus vil altid være den gode løsning for netop dig, hvorfor vi hellere henviser sagen videre end at påtage os en opgave, der ligger uden for vores viden og fagområde.