Retssager

Privat eller erhvervsdrivende? Husk retshjælpen!

Hos NEPTUN Advokatfirma fører vi retssager for både private og erhvervsdrivende.

Vi bistår også i den indledende fase inden sagen indleveres til retten og vi vil sammen med dig altid drøfte mulighederne for en mindelig løsning på sagen.

At føre retssager kan være forbundet med væsentlige omkostninger, hvorfor vi altid undersøger muligheden for at opnå retshjælpsdækning og/eller fri proces.

Vi har oplevet mange erhvervsvirksomheder, som ikke er opmærksomme på, at der kan være en retshjælpsdækning tilknyttet virksomhedens forsikringsportefølje.