Insolvensret

Vi hjælper med at handle i tide

NEPTUN Advokatfirma bistår virksomheder og private med insolvensrådgivning, ligesom vi også yder bistand med henblik på at afværge en truende konkurs.

Vi bistår – ofte med flere af vores samarbejdspartnere –  med rådgivning til konkurstruede virksomheder eller private med gennemførelse af de nødvendige tilpasninger i økonomien samt møder med pengeinstituttet og andre kreditorer.

Skulle konkursen være uundgåelig, da har vi bred erfaring med arbejdet som kuratorer og dette både efter skyldners, men også kreditorernes ønske. På samme vis bistår vi naturligvis også med udarbejdelse og indgivelse af konkursbegæringer og sikring af, at de forudgående krav til sådanne er opfyldte.