Selskabsret

Den korrekte rådgivning fra start er altafgørende

Hos NEPTUN Advokatfirma hjælper vi vores kunder i virksomhedernes indledende fase ved stiftelse af selskaber, ejerregistreringer m.v.

Vi sætter dog også en ære i at “gå skridtet længere” og rådgive kunderne omkring valg af selskabsform, hvilket ofte sker i samarbejde med revisor. Det kan ofte vise sig, at kunder der havde planlagt at drive virksomhed i selskabsform, kan opnå en bedre samlet løsning ved at drive virksomhed i personligt regi – og naturligvis også omvendt.

En stor del af vores arbejde med selskaber bistår i den løbende drift og tilrettelæggelse, hvor NEPTUN Advokatfirmas rolle ofte er mere som sparringspartner og konsulent end den klassiske advokat. Vi får på denne måde en mere dybdegående forståelse af den enkelte kunde, hvilket sikrer den gode løsning, når beslutninger skal træffes.

Vi bistår også med den altid vigtige ejeraftale i de tilfælde, hvor der er flere ejere, herunder ved både udtræden og indtræden i ejerkredsen. Ejeraftalens vigtighed kan ikke fremhæves nok.