Persondatapolitik

Når vi behandler sager for vores kunder, indhenter vi en række oplysninger, hvilket sker med henblik på at sikre, at sagen behandles korrekt og på den bedst mulige måde. 

Det vil altid afhænge af den enkelte sag og lovgivningen i øvrigt, hvilke persondata vi indhenter. Det kan også ske, at vi modtager dine persondata fra andre end dig, herunder eksempelvis fra en ejendomsmægler, et pengeinstitut, domstolene eller en modpart i en sag og i sådanne tilfælde, vil du blive orienteret herom.

Vi kan også få behov for at videregive en del af dine persondata til andre parter i den konkrete sag. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at NEPTUN Advokatfirma er underlagt tavshedspligt, og at der derfor alene videregives oplysninger, som er nødvendige for håndteringen af din sag samt hvis der er en efter lovgivningen er regulering, der pålægger os at videregive det pågældende persondata.

 

Vores persondatapolitik finder du ved at klikke på følgende link: Persondatapolitik for NEPTUN Advokatfirma